Historia

Historia szkoły

Plan budowy szkoły powstał z inicjatywy mieszkańców dzielnicy i władz wojewódzkich. Budowę rozpoczęto w 1953 r. Budynek oddano do użytku w maju 1955 r. Otwarcie szkoły nastąpiło 1 września 1955r. Nominację na kierownika szkoły od 1 sierpnia 1955 r. otrzymał Pan Mieczysław Skibiński (funkcję tę pełnił do sierpnia 1958 r.).

W sierpniu 1958 r. kierownikiem szkoły został Pan Wacław Olędzki. Do roku 1963 20-stka stanowiła jedyny przybytek wiedzy na Osiedlu Przemysłowym i Skorupach. W tymże roku część uczniów odeszła do nowootwartej SP 31.

Od 1964r. szkołą kierował Pan Edwin Ułaszonek. W tym czasie szkoła odnosiła sukcesy dzięki występom chóru prowadzonego przez p. Stefanię Godlewską. Chór zajmował wówczas I miejsce w województwie. W późniejszym czasie wzorową pracę z chórem kontynuowała p. Irena Malinowska. Na wyróżnienie zasługuje także p. Halina Kisły opiekująca się SKO. Dzięki niej szkoła wielokrotnie zdobywała Krajową Odznakę Niezawodnych.

Kolejnym dyrektorem szkoły (od 1985 r.) została p.Halina Galicka. W tym czasie podjęto starania zmierzające do nadania SP 20 imienia gen. Władysława Sikorskiego. Starania te zostały uwieńczone sukcesem. Uroczyste nadanie imienia nastąpiło 18 maja 1990r. Odsłonięta została tablica pamiątkowa z wizerunkiem patrona. Placówka otrzymała również sztandar ufundowany przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego oraz Komitety: Rodzicielski i Osiedlowy nr 34. Kroniki zanotowały wielu laureatów konkursów z języka polskiego, historii, chemii. Sportowcy zdobywali laury na turniejach i imprezach sportowych.

W roku szkolnym 1997/98 oraz 1998/99 szkołą kierowała p.Halina Staniewicz.
Od 1999 do 2001 roku obowiązki dyrektora pełniła p.Beata Grabowska. Od 10 stycznia 2001 r. w wyniku konkursu dyrektorem szkoły została p.Elżbieta Dziemiańczuk.

Od 1 września 2002r. z inicjatywy lokalnego środowiska powstało samodzielne Publiczne Gimnazjum nr 30, by wreszcie od 1 września 2003r. połączyć PG30 i SP20 w Zespół Szkół nr1.

         W dniu 1 września 2017 r. w wyniku reformy systemu edukacji Zespół  Szkół nr1 przekształcił się w Szkołę Podstawową nr 20, a od dnia 1 września 2018 r. p. Elżbietę Dziemiańczuk na stanowisku dyrektora zastąpił p. Mariusz Maciej Sokołowski.

Facebook i Instagram

Projekty i programy

program dla szkół

sbp logo 2
logoduze

8btcd rdza logo

NPRCa

cyfrowobezpiecznilogo

PSzP logo

LOGO

Lekcjezklasa

logo mm

 sniadanie daje moc

konkurs 11

logo

lekki tornister

 akademiapuchatka

nasza szkola jest w SKOa

 

dzieciakimleczaki

 prąd elektryczny

szkolywalkilogo2

 

AE PAH baner 750x100

logo11

 

 

logo12

 

 

od grosila

 

logo14

zdrowe życie 

logo15

 nie pal

logo17

elektrosmieci