Projekt Erasmus

 logoerasmus

Erasmus+ KA1 Mobilnośc kadry

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W NASZEJ SZKOLE!

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach akcji 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ na lata 2017-2018. Zgodnie z założeniami projektu "W naszym kalejdoskopie" naszego autorstwa troje nauczycieli i jedna osoba z kadry zarządzającej szkoły skorzysta z kursów metodyczno-językowych oraz językowych doskonaląc się w następujących krajach europejskich: Wielka Brytania, Niemcy, Malta. Realizacja projektu będzie na bieżąco relacjonowana na stronie internetowej naszej szkoły.

Założenia projektu to przede wszystkim wielostronny rozwój placówki poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w nim uczestniczących. Beneficjentami będą nie tylko ww. uczestnicy, ale również środowisko lokalne, które zyska na dzieleniu się efektami poprzez upowszechnianie rezultatów.

Cele projektu:

- Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez określenie potrzeb, które muszą ulec poprawie.

- Doskonalenie metod nauczania, poszerzanie palety różnorodnych środków dydaktycznych zwiększających motywację uczniów, poszerzenie zastosowania technologii cyfrowych w nauczaniu, zwiększenie znaczenia metody projektów w nauczaniu.

- Doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli i kadry kierowniczej. Wzrost kompetencji językowych umożliwi korzystanie z obcojęzycznych źródeł wiedzy, nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami strategicznymi, poprawi jakość nauczania, poszerzy umiejętności zarządzania szkołą.

- Upowszechnienie znajomości języków obcych wśród nauczycieli i pracowników szkoły.

- Wzmocnienie dwujęzyczności uczniów.

- Dostosowanie programów nauczania zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nazewnictwa w języku obcym.

- Podejmowanie współpracy międzynarodowej poprzez udział w programach partnerskich i wymianach młodzieży. Mobilności są możliwością nawiązania kontaktów, przyczyniają się do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz w dalszej perspektywie nawiązania partnerstw strategicznych.

- Wzrost poziomu świadomości i zainteresowania innymi kulturami w kontekście Unii Europejskiej wśród uczniów i nauczycieli, przygotowanie uczniów do roli obywateli wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego.

Otwarcie szkoły na możliwości, które daje Unia Europejska.

Udział w projekcie przyniesie konkretne rezultaty krótkofalowe jak i długofalowe. Dotyczy to zarówno efektów w postaci poznawania i wykorzystywania nowych metod pracy, wdrażania nowoczesnych technik nauczania jak i możliwości pełnego korzystania ze znajomości języka obcego. Podnoszone kwalifikacje pedagogów wpłyną jednocześnie na polepszenie jakości nauczania i na wyniki zdawania egzaminów. Poprawi się wizerunek placówki jako instytucji europejskiej. Do efektów długofalowych zaliczamy nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych krajów oraz w efekcie nawiązania partnerstwa strategicznego ze szkołami europejskimi.

                                                                                                                               Koordynator: Małgorzata Popko

Facebook i Instagram

Projekty i programy

program dla szkół

sbp logo 2
logoduze

8btcd rdza logo

NPRCa

cyfrowobezpiecznilogo

PSzP logo

LOGO

Lekcjezklasa

logo mm

 sniadanie daje moc

konkurs 11

logo

lekki tornister

 akademiapuchatka

nasza szkola jest w SKOa

 

dzieciakimleczaki

 prąd elektryczny

szkolywalkilogo2

 

AE PAH baner 750x100

logo11

 

 

logo12

 

 

od grosila

 

logo14

zdrowe życie 

logo15

 nie pal

logo17

elektrosmieci