Aktualności

Bezpieczeństwo Cyfrowe

CYFROWOBEZPIECZNI

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła włącza się w realizację projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, organizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Celem projektu jest skuteczna odpowiedź na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Do 30 kwietnia 2018 będziemy uczestniczyć też w konkursie Jesteśmy Cyfrowobezpieczni. Weźmiemy udział w szeregu działań związanych z promowaniem zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wszystkie działania podejmowane przez nas w ramach konkursu będziemy publikować na stronie cyfrowobezpieczni.pl poprzez System Dokumentacji Aktywności Szkoły. Więcej informacji na temat konkursu, podejmowanych przez nas działań oraz projektu znajduje się na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl.

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

           W dniu 2 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 20 w Białymstoku, 15-559 Białystok, Leśna 30 odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Dzień rozpoczął się od spotkania Edukatora z dyrektorem Szkoły, podczas którego Edukator przedstawił ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla dyrekcji, nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic i rodziców uczniów szkoły oraz zaprosił szkołę do udziału i systemowej realizacji działań w organizowanym przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego konkursie dla szkół pt. „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” i innych, planowanych w danym roku szkolnym wydarzeniach.

Następnie odbyło się spotkanie Edukatora z uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami Szkoły, w ramach tzw. „apelu”, podczas którego Edukator zaprezentował otrzymany od Stowarzyszenia film nt. cyberzagrożeń przeznaczony dla uczniów i uczennic, przedstawił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i uczennic oraz informacje o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach cyberzagrożeń oraz zaprezentował główne założenia i cele projektu a także organizowany przez Stowarzyszenie konkurs dla Szkół pt. „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”.

W dalszej kolejności odbyły się trzy warsztaty, przeprowadzone podczas lekcji w 3 różnych klasach szkoły, z udziałem uczniów i uczennic klasy i 1 nauczyciela na każdym warsztacie, zrealizowanych wg. programu określonego w umowie oraz potrzeb szkoły. Podczas każdego warsztatu przeprowadzono quizy sprawdzające wiedzę uczniów i uczennic nt. cyberzagrożeń w formie gry oraz prezentację nt. cyberzagrożeń.

Na koniec Edukator spotkał się z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, w trakcie specjalnego wydarzenia z okazji SDBC, podczas którego Edukator przedstawił tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów i uczennic oraz sposoby ich zapobiegania, zaprezentował  przygotowany na ten dzień przez realizatora projektu, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, film nt. cyberzagrożeń przeznaczonego dla rodziców, przedstawił uczestnikom spotkania scenariusze spotkania nauczyciela z rodzicami wraz z prezentacją oraz broszury przeznaczonej dla rodziców, otrzymanych od Stowarzyszenia, dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów i uczennic. Edukator przeprowadził również instruktaż dla nauczycieli w zakresie przeprowadzenia części „wywiadówki” na temat cyberzagrożeń uczniów i ważnej roli rodziców w ochronie dzieci przed nimi. W ramach projektu przekazano otrzymane od Stowarzyszenia MwI broszury nt. cyberbezpieczeństwa adresowanych dla rodziców, w liczbie 100 egz. dla każdej ze szkół oraz broszury dla nauczycieli w liczbie 10 egz., jak również plakaty promujące działania w zakresie cybezrbezpieczeństwa.

Galeria zdjęć

 

Facebook i Instagram

Projekty i programy

program dla szkół

sbp logo 2
logoduze

8btcd rdza logo

NPRCa

cyfrowobezpiecznilogo

PSzP logo

LOGO

Lekcjezklasa

logo mm

 sniadanie daje moc

konkurs 11

logo

lekki tornister

 akademiapuchatka

nasza szkola jest w SKOa

 

dzieciakimleczaki

 prąd elektryczny

szkolywalkilogo2

 

AE PAH baner 750x100

logo11

 

 

logo12

 

 

od grosila

 

logo14

zdrowe życie 

logo15

 nie pal

logo17

elektrosmieci