Światowy Dzień Bez Tytoniu 2013

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia bez Tytoniu -31 maja 2013 ogłoszonym przez WHO jest „Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe”.

Zakaz wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów  tytoniowych wymagany jest na mocy Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu używania tytoniu.

Kompleksowe zakazy w tym obszarze prowadzą do zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenie oraz do zmniejszania liczby osób palących. Jest to jeden
z najbardziej opłacalnych sposobów na zmniejszenie popytu na wyroby tytoniowe.

Mimo skuteczności kompleksowych zakazów, zgodnie z raportem WHO z 2011 r.
na temat epidemii palenia tytoniu, tylko 6% ludności świata jest w pełni chroniona przed narażeniem na reklamę, promocję i inne taktyki stosowane przez przemysł tytoniowy.

Dodatkowo wydatki na wyroby tytoniowe często ograniczają zasoby na podstawowe towary i usługi, w tym edukację, jedzenie, ubrania, schronienie i transport. Koszty te znacznie  obciążają osoby uzależnione od tytoniu i ich rodziny, powodując to, że wiele z  nich pozostaje w błędnym kole  ubóstwa, które może obejmować całe pokolenia.

Celem tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi
i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia  na dym tytoniowy poprzez działania wspierające zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez firmy tytoniowe.

Istotnym elementem prowadzonych działań jest również informowanie o zdrowotnych skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu oraz edukacja społeczeństwa na temat zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10,poz 55, z póz.zm) oraz możliwości zgłaszania przypadków łamania zakazu reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych i zakazu sponsorowania przez formy tytoniowe działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej.

 

Światowy Dzień bez Tytoniu-Prezentacja

Facebook

facebook

Projekty i programy

8btcd rdza logo

NPRCa

cyfrowobezpiecznilogo

PSzP logo

LOGO

Lekcjezklasa

logo mm

 sniadanie daje moc

konkurs 11

logo

lekki tornister

 akademiapuchatka

nasza szkola jest w SKOa

 

dzieciakimleczaki

 lepszaszkola

 prąd elektryczny

szkolywalkilogo2

 

AE PAH baner 750x100

logo11

 

 

logo12

 

 

od grosila

 

logo14

zdrowe życie 

logo15

 nie pal

logo17

elektrosmieci